De kern

Nederlandse les in BuurtWerkKamer Casa Jepie MakandraDe BuurtWerkKamer is veel meer dan een ruimte in de buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
In een BuurtWerkKamer – Buurt en Werk in één Kamer – draait alles om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt, inclusief degenen die er net zijn komen wonen. Dit gebeurt onderling, samen met krachtige bewoners en een minimale professionele ondersteuning.

‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ vormt de kern van onze aanpak.

Bewoners helpen elkaar met iets waar ze goed in zijn. Het maakt trots iets te kunnen waarmee een andere bewoner of de buurt echt geholpen is.
Door de activiteiten in een BuurtWerkKamer voelen bewoners zich thuis in hun buurt en doen ze mee in de samenleving.
Tegelijk is de BuurtWerkKamer effectiever en goedkoper dan welke andere aanpak dan ook. Daarnaast besparen diverse instanties aanzienlijk op hun uitvoeringskosten.

Net als ieder mens is ook elke BuurtWerkKamer uniek. Bij iedere buurt past een eigen BuurtWerkKamer. En net als bij mensen zijn tegelijkertijd alle BuurtWerKamers in essentie vergelijkbaar.  Die essentie noemen we ‘ons DNA’.
Voor een beschrijving van ons DNA verwijzen we u naar het document ‘Waaruit bestaat het DNA van de BuurtWerkKamer?’