In het nieuws

Moestuin versterkt buurt

19 juni 2019

Een prachtig voorbeeld van eigenaarschap is de buurtmoestuin in Amsterdam Zuidoost. Buren van verschillende afkomst gingen aan de slag met de aanleg van een moestuin op een braakliggend stukje grond. Inmiddels vormen ze een hechte groep. Ze onderhouden de moestuin en koken met de producten die er groeien. Het initiatief kwam van de BuurtWerkKamer De Handreiking. Vrijwilligster Carlien Oudejans nam het initiatief en zocht samenwerking met de gemeente en organisatie Groei&Bloei.


Nationale Nederlanden en BuurtWerkKamers samen succesvol in schuldhulp

21 mei 2019

Mavis Dhoeman (assistent teamcoördinator BuurtWerkKamer Samen Sterk) en Dayenne Tempo (projectmedewerker Schoon Schip)
Schulden maken ziek. Mensen met schulden doen maar liefst 20% meer beroep op de zorg dan mensen zonder schulden. Het betalen van zorgpremies schiet er vaak als eerste bij in. Zorgverzekeraars hebben dan ook belang bij minder schuldenaren.
Nationale Nederlanden (NN) is de eerste zorgverzekeraar die vanuit deze optiek de BuurtWerkKamers steunt. Sinds 2016 ontvangt de BuurtWerkKamerCoöperatie van het NN-initiatief Van Schulden naar Kansen een financiële bijdrage voor het project Schoon Schip, dat daardoor enorm aan slagkracht heeft gewonnen. Het project helpt mensen om orde en overzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven en zo uit de problematische schulden te komen.
Het project Schoon Schip begon in één BuurtWerkKamer en is met het geld van NN uitgerold naar de andere drie BuurtWerkKamers in Amsterdam en verder geprofessionaliseerd. Met de steun vanuit NN wordt de aanpak van de BuurtWerkKamers door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op effectiviteit en verbetermogelijkheden. Inmiddels helpen de Amsterdamse BuurtWerkKamers jaarlijks ruim 150 mensen uit de schulden door hen toe te leiden naar de reguliere schuldhulpverlening, waar ze anders buiten de boot zouden vallen.
De aanleiding om bij een BuurtWerkKamer binnen te lopen is vaak een brief van een instantie die de bewoner niet goed begrijpt of een aanschrijving van een schuldeiser. Bij elke BuurtWerkKamer is het op orde krijgen van lastige formulieren en het aanpakken van problematische schulden een cruciale activiteit. Ook bij de vier BuurtWerkKamers in Utrecht, weliswaar daar nog zonder steun van een zorgverzekeraar. Naast de belangrijke support van gemeenten, uitkeringsinstanties en woningcorporaties zou de steun van zorgverzekeraars ook in Utrecht alleen maar winnaars opleveren.
Lees het Jaaroverzicht 2018 Stichting van Schulden naar Kansen, Nationale Nederlanden

Op de foto: Mavis Dhoeman (assistent teamcoördinator BuurtWerkKamer Samen Sterk) en Dayenne Tempo (projectmedewerker Schoon Schip)


Samenwerking BuurtWerkKamers Utrecht opnieuw bezegeld

18 april 2019

Ondertekening Samenwerkingsafspraak 2019 BuurtWerkKamers Utrecht

Vanmiddag ondertekenden alle investeerders in de Utrechtse BuurtWerkKamers de samenwerkingsafspraak voor 2019. Daarmee gaven ze opnieuw de BuurtWerkKamerCoöperatie de opdracht de vier BuurtWerkKamers in Utrecht te ondersteunen en te zorgen voor een optimale uitvoering.
De ondertekenaars waren enerzijds de bewonersverenigingen van De Klop, Hart voor Leidsche Rijn, TOP en de bewonersvereniging in oprichting van De Verbinding. Zij investeren met uren.
Daarnaast waren de vier woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex en GroenWest aanwezig en de gemeente Utrecht. Zij investeren met euro’s.
Voorafgaand aan het ondertekenen vertelden de aanwezige vrijwilligers en medewerkers verhalen over de betekenis van de BuurtWerkKamers voor bewoners en buurt. Ook was er een terugblik op basis van de jaarrapportage 2018.
Na afloop werd er feestelijk getoast op alle partners. Zonder hen zouden de BuurtWerkKamers niet bestaan.
Bekijk de samenwerkingsafspraak 2019.
Bekijk de jaarrapportage 2018.


Ondertekening Amsterdamse Samenwerkingsafspraak 2019

21 maart 2019

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 2019 BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost

Vanmiddag tekenden alle partijen die betrokken zijn bij de vier BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost de samenwerkingsafspraak voor 2019.  Bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de BuurtWerkKamers en de collega’s van de woningcorporaties en de gemeente Amsterdam bezegelden zo opnieuw hun samenwerking. Ze doen dit al voor de negende keer op rij.
Over iedere BuurtWerkKamer (Casa Jepie Makandra, MultiBron, De Handreiking en Samen Sterk) vertelden vrijwilligers en medewerkers verhalen om de andere aanwezigen een beeld te geven van wat in een kamer allemaal gebeurt. Ook was er aandacht voor de jaarrapportage van 2018, een succesvol jaar. Opnieuw waren er meer unieke deelnemers per kamer dan in het jaar daarvoor.
Bekijk de samenwerkingsafspraak 2019.
Bekijk de jaarrapportage 2018.

Op de foto: In BuurtWerkKamer Samen Sterk bijeen voor de ondertekening van de samenwerkingsafspraak voor 2019


‘Met een schuld ben je getekend voor het leven.’

9 februari 2019

Dayenne Tempo NOS interview 9 2 19

Dayenne Tempo vertelt in het NOS Acht Uur Journaal over haar motivatie om bij de BuurtWerkKamers mensen met schulden te helpen. Dit doet ze binnen het project Schoon Schip, naast haar baan als assistent teamcoördinator bij Casa Jepi Makandra, een van de BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost. Zelf diep in de schulden liep Dayenne bij de instanties tegen allerlei problemen aan. Vanuit die ervaringen weet ze als geen ander waar mensen met schulden in verstrikt kunnen raken.
Overheidsinstanties duwen burgers met betaalachterstanden nog steeds en te vaak onnodig diep in de financiële problemen, vindt ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij liet 2000 klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (boetes), DUO (studiefinanciering) en het UWV (uitkeringen). Zijn conclusie is dat de overheid het voor mensen die in de schulden zitten vaak nog erger maakt dan het al is.
Lees het NOS-artikel en luister naar het verhaal van Dayenne Tempo.


Premier, burgemeester en stadsdeelvoorzitter samen op bezoek bij MultiBron

6 februari 2019

Mark Rutte en Femke Halsema op bezoek bij BuurtWerkKamer MultiBron

Premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing bezochten BuurtWerkKamer MultiBron in Amsterdam Zuidoost.
Enthousiast en trots vertelde het team van MultiBron hun wat bij de BuurtWerkKamers gebeurt, met een enkele betaalde kracht en de inzet van al die vrijwilligers. Dat het desondanks elk jaar weer knokken is voor voldoende financiering bleef niet onbenoemd.


BuurtWerkKamer De Klop blijft toch open

19 december 2018

Oprichting bewonersvereniging BuurtWerkKamer De Klop

Wethouder Van Ooijen liet eerder deze week weten dat de gemeente alsnog met een financiële bijdrage over de brug komt voor BuurtWerkKamer De Klop. De Klop blijft daardoor open. De actieve vrijwilligers en deelnemers bij de BuurtWerkKamer zijn opgelucht. Hun inspanningen om de kamer te behoeden voor sluiting zijn niet voor niets geweest. Vandaag hebben ze bij de notaris bewonersvereniging De Klop opgericht.
Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie.

Op de foto: Aan tafel bij de notaris voor de oprichting van bewonersvereniging De Klop. Met secretaris Shirley Vrij (links) en voorzitter Els van der Zwet (rechts). Penningmeester Marija Scheeve ontbreekt op de foto.


Behandeling subsidieaanvraag De Klop niet goed gelopen

30 november 2018

Protest bij Stadskantoor Utrecht tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop

De behandeling van de subsidieaanvraag van De Klop is niet goed gelopen. Dat zei wethouder Van Ooijen tijdens de demonstratie tegen de dreigende sluiting van BuurtWerkKamer De Klop in Overvecht. ‘Het is van onze kant onhandig gegaan. We gaan nu op zoek naar een goede oplossing.’
Bekijk dit fragment in de uitzending van U in de Wijk
.
Bekijk het hele nieuwsitem van U in de Wijk.

Foto: Pim Geerts


Ruim 1.100 handtekeningen voor openhouden De Klop

30 november 2018

Ruim 1.000 handtekeningen tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop in Utrecht Overvecht

Vandaag kwamen 150 bezorgde bewoners naar het stadskantoor in Utrecht om wethouder Maarten van Ooijen een petitie aan te bieden, waarin ze pleiten voor het openhouden van BuurtWerkKamer De Klop.
Na het achterlaten van hun spandoeken, fluitjes en toeters op het Stadsplateau mocht iedereen naar binnen.
‘Door de BuurtWerkKamer heb ik weer een menswaardig bestaan,’ legde een bewoner aan de wethouder uit. Van Ooijen, na ontvangst van de petitie: ‘Ik ga mijn uiterste best doen om een oplossing te vinden. Geen woorden, maar daden, dat beloof ik u.’
Lees het nieuwsbericht in DUIC ‘Gemeente denkt mee over oplossing openhouden De Klop.’

Op de foto: Wethouder Van Ooijen met de petitie in zijn hand, omringd door bewoners in stadskantoor Utrecht
Foto: Pim Geerts


Handtekeningenactie tegen sluiting BuurtWerkKamer De Klop in volle gang

28 november 2018

Handtekeningenactie tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop in Utrecht Overvecht

BuurtWerkKamer De Klop in Overvecht mag niet dicht, vinden de actievoerders. Vrijdag 30 november a.s. bieden zij een petitie aan aan de verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen.
Als De Klop in januari dicht gaat, is dat volgens Gert Dijkstra, voorzitter van deBuurtWerkKamerCoöperatie, een groot verlies. ‘Het is een belangrijke plek voor wijkbewoners. Een ontmoetingsplek voor kwetsbare mensen. Hier kunnen ze elkaar steunen en actief worden in hun eigen buurt. Ze kunnen weer trots zijn op wat ze kunnen.’
Bekijk het nieuwsitem van RTV Utrecht.
Lees het nieuwsbericht in het AD/Utrecht ‘Honderden mensen ondertekenen petitie.’
Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in een BuurtWerKamer? Lees het hier.


Dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop verontrust Overvecht

27 november 2018

Bewoners uiten ongenoegen over dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop in Utrecht Overvecht

De gemeente Utrecht maakt geen structurele middelen vrij voor BuurtWerkKamer De Klop nu de tijdelijke startsubsidie stopt. De gemeente zegt alleen geld te hebben voor een ontmoetingsruimte. Dit stuit op veel onbegrip bij de grote groep Overvechters voor wie de BuurtWerkKamer een belangrijke plek is waar ze altijd met alles terecht kunnen. Ze voeren actie tegen de sluiting.
‘Een BuurtWerkKamer is zoveel meer dan een ontmoetingsruimte. Het gaat over elkaar helpen. Met een moeilijke brief, met gezond eten voor weinig geld, het aanvragen van een uitkering,’ aldus vrijwilligster Els van der Zwet. ‘Mensen worden actief voor anderen en kunnen zoveel meer dan ze denken.’
Op vrijdag 30 november a.s. bieden de actievoerders een petitie aan aan de verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen. Inmiddels hebben oppositiepartijen PvdA en CDA de wethouder vragen gesteld over de dreigende sluiting.
Lees de vragen van raadsleden Van Waveren (CDA) en Van der Zweth (PvdA).
Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie.

Op de foto: oproep op de gevel van De Klop om mee te gaan met het aanbieden van de petitie bij wethouder Van Ooijen op vrijdag 30 november en de handtekeningenactie te steunen.


Heidedag personeel acht BuurtWerkKamers

14 september 2018 

Jaarlijks te houden eerste Heidedag voltallig personeel BuurtWerkKamers

Vandaag kwam het bijna voltallige personeel van de BuurtWerkKamerCoöperatie samen voor een zogenoemde heidedag. Naast teambuilding ging het over onderwerpen als: wat is nodig om van de kamers een nog veiligere en prettigere plek te maken, aan welke training en opleiding is de meeste behoefte en waarin onderscheidt de BuurtWerkKamer zich van andere initiatieven ofwel wat is de essentie van de BuurtWerkKamer (het ‘DNA’).
Lees het verslag van de Heidedag.


Officiële opening Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding

11 september

Officiële opening BuurtWerkKamer De Verbinding in Zuilen/Utrecht

Vandaag is de BuurtWerkKamer in Zuilen/Utrecht officieel geopend. Klaas Verschuure, wijkwethouder van Utrecht Noordwest, onthulde de naam die de bewoners voor hun BuurtWerkKamer kozen: De Verbinding. Bewoners, de gemeente, woningcorporatie Mitros en Buurtwerkkamer Coöperatie lapten eendrachtig de ramen en bezegelden zo hun samenwerking.

Op de foto: wethouder Klaas Verschuure onthult de naam voor de nieuwe BuurtWerkKamer in Zuilen. Sunita Chote en Tracey de Vroedt houden het naambord vast. Zij zijn teamcoördinator resp. teamassistent van De Verbinding.


ALV: ‘Blijf investeren in bestaande BuurtWerkKamers.’

2 juli 2018

De medewerkers en vrijwilligers bepalen het succes van de BuurtWerkKamers

Op 29 juni jl. kwamen de leden van de BuurtWerkKamerCoöperatie bij elkaar tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Meer dan 70 mensen waren aanwezig.  Elk van de acht BuurtWerkKamers was vertegenwoordigd en liet zijn stem horen.
Er was veel enthousiasme over de uitbreiding van het aantal BuurtWerkKamers. Tegelijk lieten de aanwezige leden weten, dat het net zo belangrijk is om te blijven investeren in iedere bestaande BuurtWerkKamer, zowel in de medewerkers als in de vrijwilligers. ‘Zij bepalen het succes van een BuurtWerkKamer.’
Lees het verslag van de Algemene Ledenvergadering.


Utrecht heeft vierde BuurtWerkKamer

15 juni 2018

Buurtkamer De Klop in Overvecht/Utrecht wordt de vierde Utrechtse BuurtWERKKamer

Buurtkamer De Klop in Overvecht Noord wordt een BuurtWerkKamer. Formeel per 1 januari 2019, maar vandaag tekenden enkele actieve bewoners en teamcoördinator Sjoerd de Josselin de Jong een intentieverklaring met Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkkamerCoöperatie.
Samen met de BuurtWerkKamers in Zuilen, Ondiep en Leidsche Rijn is De Klop de vierde BuurtWerkKamer in Utrecht.
Het DNA van De Klop lijkt al op dat van de andere BuurtWerkKamers (Zie ‘Het DNA van de BuurtWerkKamer’).  Samengaan is dan ook een logische stap. Al blijft elke BuurtWerkKamer autonoom, ieder team kan van een ander team leren en elkaar helpen waar dat nodig is, met ondersteuning vanuit de BuurtWerkKamerCoöperatie.
Bekijk het nieuwsitem van U in de Wijk/RTV Utrecht.

Op de foto van links naar rechts: Sjoerd de Josseling de Jong (teamcoördinator), Els van der Zwet en Shirley Vrij (assistenten teamcoördinator) en Gert Dijkstra (voorzitter BuurtWerkKamerCoöperatie).


Financiers enthousiast over concept BuurtWerkKamer

24 mei 2018

Vierde BuurtWerkKamer in Amsterdam heet Samen Sterk

De vierde BuurtWerkKamer in Amsterdam Zuidoost is vanmiddag officieel geopend. Een groep actieve bewoners onthulde de nieuwe naam: Samen Sterk.
In nog geen drie maanden hebben de vele vrijwilligers ‘Samen Sterk’ van de grond gekregen. De vrijwilligers uit de buurt kregen daarbij hulp vanuit de andere BuurtWerkKamers. ‘Want als een andere buurt ook een kamer wil, dan snappen we dat maar al te goed.’
Uit de toespraken van stadsdeelvoorzitter Muriel Dalglies en gebiedsregisseur bij Rochdale Nicole Anbergen, twee belangrijke sponsors, sprak veel enthousiasme over het concept BuurtWerkKamer. Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkKamerCoöperatie, bedankte hen en alle andere financiers voor hun vertrouwen. ‘Waar je ook woont in Zuidoost, vanaf nu is een BuurtWerkKamer altijd dichtbij.’
De feestelijkheden zijn opgeluisterd door gedichten van buurtbewoner Furgell Pansa.


Bouwen aan een nieuwe BuurtWerkKamer

15 mei 2018
Teamcoördinator Sunita Chote vertelt over de nieuw te openen BuurtWerkKamer in Zuilen/Utrecht

Van een lege ruimte naar een drukke BuurtWerkKamer vereist veel bevlogenheid en enthousiasme.
In Zuilen wordt hard gewerkt.
‘Je begint bij nul en straks gaat het lopen en is er een leuke, bloeiende BuurtWerkKamer.’
Bekijk het nieuwsitem van U in de Wijk/RTV Utrecht.


In de BuurtWerKamer is het niet erg als je uitvalt

16 maart 2018

'Kapsalon' De Handreiking

Voor je rust ga je niet naar BuurtWerkKamer De Handreiking in Amsterdam Zuidoost.
Lees het artikel van Floor Rusman in het NRC.


Vierde BuurtWerkKamer maakt Amsterdam Zuidoost dekkend

14 maart 2018

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor vier BuurtWerkKamers A'dam

Aan de vierde BuurtWerkKamer in Amsterdam Zuidoost wordt hard gewerkt. Het team kreeg onlangs de sleutel van hun nieuwe locatie op Gravestein 30. De nieuwe BuurtWerkKamer betekent niet alleen dat de bewoners van Bijlmer Oost (EGK-buurten) een kamer om de hoek hebben, maar ook dat iedereen in Amsterdam Zuidoost een Buurtwerkkamer heeft op loop-/fietsafstand.
Dit heuglijke feit is gevierd  op de nieuwe locatie en bekrachtigd door ondertekening  van de samenwerkingsovereenkomst voor 2018.
De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar financiers, actieve bewonersgroepen en de BuurtWerkKamerCoöperatie hun verantwoordelijkheden voor het komende jaar vastleggen in te investeren euro’s, uren, diensten en activiteiten.
Bekijk de samenwerkingsafspraak 2018.


In samenwerkingsafspraak 2018 ook nieuwe Utrechtse BuurtWerkKamer in Zuilen

8 maart 2018

Ondertekening samenwerkingsafspraak voor drie BuurtWerkKamers in Utrecht

Alle partijen die betrokken zijn bij de Utrechtse BuurtWerkKamers ondertekenden vanmiddag in BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn de samenwerkingsovereenkomst voor 2018. De overeenkomst gaat niet alleen over de twee al bestaande kamers in Utrecht (in Leidsche Rijn en Ondiep), maar ook over een nieuwe, derde BuurtWerkKamer in Zuilen, die opengaat op 13 september 2018.

Op de foto van links naar rechts: Gert Jan Kole (bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn), Ina Massop (gemeente Utrecht), Reijnder Jan Spits (woningcorporatie Portaal) en Gert Dijkstra (BuurtWerkKamerCoöperatie). Op de achtergrond gastvrouw Sabiet Balwantgir (teamcoördinator Hart voor Leidsche Rijn). Maarten Cornelissen (woningcorporatie Mitros) en Kelly Brouwer (bewonersgroep BuurtWerkKamer Zuilen) hebben de overeenkomst op een later moment ondertekend.
Bekijk de samenwerkingsafspraak.


‘We groeien uit onze voegen.’

9 november 2017

BuurtWerkKamerdag 2017

Tijdens de jaarlijkse BuurtWerkKamerdag maakten de vrijwilligers van de Amsterdamse BuurtWerkKamers kennis met de professionals van al onze financiële partners. Verhalen kwamen los over wat er in de BuurtWerkKamer allemaal gebeurt. Dat is inmiddels zoveel dat de ruimtes steeds vaker te klein zijn en ook de avondprogramma’s vol raken. Dat de BuurtWerkKamers steeds intensiever gebruikt worden, laten ook de cijfers uit de tussenevaluatie zien. Iedereen kijkt dan ook uit naar de vierde BuurtWerkKamer die in 2018 van start gaat in de EGK-buurten.
Vanaf volgend jaar zal de BuurtWerkKamerdag een landelijk karakter hebben. Zodat vrijwilligers en financiers van Amsterdam en Utrecht hun ervaringen kunnen delen.
Lees het rapport Tussenevaluatie BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost 2017.


‘Breek het “sociale makelen” in Utrecht open voor nieuwe partijen.’

7 november 2017

De gele bus van Radio 1 Nieuws en Co bij Hart voor Leidsche Rijn

Nieuws en Co van Radio 1 ging in gesprek met de BuurtWerkKamers. Aanleiding is de aanbesteding voor het zogenoemde ‘sociale makelen’ in de stad Utrecht.
Als het aan wethouder Diepeveen ligt, zal de 36 miljoen die hiervoor de komende jaren is uitgetrokken alleen naar welzijnsorganisaties gaan. Terwijl bewonersorganisaties zoals de BuurtWerkKamers effectiever en goedkoper zijn in het verbinden van de buurt.
Beluister het gesprek tussen Nadia Moussaid en de vrijwilligers Denayda Gumbs en Hans Haaken van BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn:

Beluister het gesprek tussen Nadia Moussaid en Gert Dijkstra, voorzitter BuurtWerkKamerCoöperatie en Theo den Hertog, directeur Stichting Doenja Dienstverlening:


Buurtorganisaties kunnen het zelf

1 november 2017

Stadsblad Utrecht: BuurtWerkKamer goedkoper dan welzijnsorganisaties

Om buurtbewoners te verbinden, gaat de gemeente Utrecht tussen 2019 en 2024 welzijnsinstellingen aan het werk zetten. Hiervoor is 36 miljoen euro gereserveerd. Dat geld kan beter worden besteed, vindt Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkKamerCoöperatie. ‘Waarom iemand van buiten inhuren als bewoners het zelf kunnen?’
Lees het hele artikel in Stadsblad Utrecht.


Hier gaat iedereen sterker weg

27 oktober 2017

Maatschappelijke effecten van een BuurtWerkKamer

Mensen komen hier vaak binnen met een probleem: eenzaamheid, taalachterstand of schulden. Het is onze ambitie om hen sterker en gelukkiger te maken. Daarmee zorg je ervoor dat mensen weer meedoen,’ vertelt coördinator Jennifer.  Ze is blij met de financiële steun van gemeente en woningcorporaties. ‘Ze sturen vaak mensen naar óns toe, naar de formulierenbrigade bijvoorbeeld, of de klussendienst. Nieuwe Nederlanders leren hier de taal, maar ook hoe ze vuilnis buiten moeten zetten. Ga daar maar eens kijken, zeggen ze dan.’
Lees het artikel in LSA Bewonersberichten, het kwartaalblad van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.


AD: Wat welzijnsorganisaties doen, doen buurtorganisaties vaak beter
11 oktober 2017

Inhuur welzijnsorganisaties voor 38 miljoen verbaast bewonersorganisaties

Buurtorganisaties in Utrecht zijn zeer verbaasd dat de gemeente de komende jaren voor ruim 38 miljoen alleen welzijnsorganisaties inhuurt om buurtbewoners te verbinden. Werk dat de buurtorganisaties ook doen en vaak beter.
‘Als de gemeente echt gaat voor haar slogan “Utrecht zijn we samen” is het nu tijd om dat hier te laten zien,’ aldus de buurtorganisaties in een brief aan de raadsfracties.
Lees het nieuwsbericht in het AD.


Gemeenteraad A'dam voor uitbreiding BuurtWerkKamers20 juli 2017

Amsterdamse gemeenteraad vóór uitbreiding aantal BuurtWerkKamers

De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor uitbreiding van het aantal BuurtWerkkamer in Amsterdam. Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota werd een amendement hierover aangenomen. De raad geeft daarmee aan dat de BuurtWerkKamers een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de stad.
Lees het amendement.

 

 


Officiële opening BuurtWerkKamer Utrecht - Hart voor Leidsche Rijn21 juni 2017

Feestelijke opening BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn

In aanwezigheid van Victor Everhardt, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn vindt de officiële opening plaats van de tweede BuurtWerkKamer in Utrecht. Bewoners en instanties ondertekenen de samenwerkingsafspraak.
Bekijk de samenwerkingsafspraak.

 

 


Opening BuurtWerkKamer Utrecht - Tweed Daalsebuurt, Ondiep en Pijlsweerd2 juni 2017

Officiële opening van eerste BuurtWerkKamer in Utrecht

In Utrecht is BuurtWerkKamer TOP geopend door Kees Diepeveen, wethouder Welzijn en Wijken. De ruimte aan de Amsterdamse straatweg was voorheen een winkelpand en is door de buurtbewoners omgetoverd tot een BuurtWerkKamer, bedoeld voor de Tweede Daalsebuurt, Ondiep en Pijlsweerd (TOP).
Bekijk de vlog MAAK ‘T MEE.


Het nieuwsblad: interview Dayenne Tempo13 maart 2017

‘De dag waarop ik werk vond, boekte ik de mooiste overwinning van mijn leven.’

Dayenne Tempo (34) is ambassadeur van de BuurtWerkKamer en assistent teamcoördinator in Casa Jepie Makandra, een van de BuurtWerkKamers in Amsterdam. Ze vertelt over armoede als belangrijke reden om buiten de boot te vallen.
Lees het interview met Dayenne Tempo in Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad is een landelijk dagblad in België met een oplage van meer dan 250.000 exemplaren.


Grote klanttevredenheid BuurtWerkKamer bewijst maatschappelijk effect

6 februari 2017

BuurtWerkKamer geeft bewoners weer vertrouwen in toekomst

Dat blijkt uit het eerste klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van de BuurtWerkkamers in Amsterdam Zuidoost.
Aan het onderzoek deden 170 bewoners mee. Maar liefst 84% van de respondenten antwoordt bevestigend op de stelling ‘Het gaat beter met me sinds ik bij de BuurtWerkKamer kom.’ Eenzelfde percentage geeft aan door de BuurtWerkKamer positiever te zijn gaan denken over de toekomst. Een veelzeggend aantal, temeer omdat de mensen die bij de BuurtWerkKamer starten vaak te maken hebben met complexe problemen.
Lees het Klanttevredenheidsonderzoek Amsterdamse BuurtWerkKamers 2016.


 BuurtWerkKamers gaan door: de stem van vele buurtbewoners blijkt effectief10 november 2016

BuurtWerkKamers in Amsterdam gaan door

De gemeenteraad in Amsterdam stemt unaniem voor de motie om de BuurtWerkKamers open te houden. De beide verantwoordelijke wethouders, Arjan Vliegenthart, SP (Armoedebestrijding, Werk en Inkomen) en Eric van den Brug, GroenLinks (Zorg en Welzijn) zeggen toe dat er een alternatieve financiering komt zodat de BuurtWerkKamers in 2017 door kunnen.

 


Protestmars BuurtWerkKamers Amsterdam12 oktober 2016

Amsterdam heroverweegt sluiting BuurtWerkKamers

De gemeente Amterdam gaat opnieuw kijken of er mogelijkheden zijn om de BuurtWerkKamers in de stad te behouden. Vorige week werd er nog gedemonstreerd omdat Amsterdam de subsidie stop wilde zetten. GroenLinks en de PvdA hebben de kwestie vandaag aangekaart.
Bekijk het nieuwsitem van Hart van Nederland, vanaf minuut 11.

 


1Buurtbewoners BuurtWerkKamers spreken in bij commissies Stopera2 oktober 2016

BuurtWerkKamers bij raadscommissies tegen dreigende sluiting

Bewoners uit Zuidoost spreken in bij raadscommissies van gemeente Amsterdam tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamers in stadsdeel Zuidoost. Na de eerdere protestmarsen bij het stadsdeelkantoor Zuidoost en de Stopera uiten de bewoners opnieuw hun zorgen. Nu bij de commissie Armoedebestrijding en Werk en Inkomen (portefeuilles wethouder Arjan Vliegenthart, SP) als ook bij de commissie Zorg en Welzijn (portefeuille wethouder Eric van den Burg, GroenLinks). De bewoners geven de raadsleden een aantal overwegingen mee om voor de BuurtWerkKamers alsnog budget vrij te maken.


Protestmars Amsterdam BuurtWerkKamers6 oktober 2016

BuurtWerkKamers laten hun stem horen

Een woedende stoet vrijwilligers en bezoekers van de Amsterdamse BuurtWerkKamers trok vanmorgen luidruchtig richting stadhuis.  Ze hadden een petitie bij zich tegen de bezuinigingen waardoor ze dicht moeten. Toen er geen een verantwoordelijke wethouder was die de petitie in ontvangst wilde nemen, werden ze nog bozer. De BuurtWerkKamers zijn van levensbelang voor een grote groep kwetsbare bewoners en hét voorbeeld van burgerparticipatie.
Bekijk het nieuwsitem in Hart van Nederland, late editie.

 


Het Parool Stadsdelen krijgen extra tijd voor bezuinigingsopdracht6 oktober 2016

Stadsdelen krijgen extra tijd voor bezuinigingsopdracht

Protest uit Amsterdam Zuidoost. BuurtWerkKamers moeten openblijven. ‘Waar moet ik zometeen anders naar toe?’
Lees het nieuwsbericht in het Parool.

 

 


Deelnemers van BuurtWerkKamers Amsterdam gaan petitie aanbieden tegen sluiting28 september 2016

BuurtWerkKamers bedreigd met sluiting

Het sluiten van de BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost is in tegenspraak met alles wat de stad zegt te willen.
Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie.

 


Protestmars BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost september 201627 september 2016

Protestmars tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamers

Meer dan 120 mensen vrijwilligers en bezoekers van de BuurtWerkKamers komen uit protest naar stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuidoost. Zij zijn bezorgd over de dreigende sluiting van hun BuurtWerkKamers. Onder luid pannengeroffel lieten ze in de protestmars naar het stadsdeelkantoor al duidelijk van zich horen. Ter plekke overhandigde Carolien Oudejans namens alle bewoners de petitie aan Muriël Dalgliesh, voorzitter stadsdeel Zuidoost. Op deze manier zetten zij hun zorgen kracht bij.
Bekijk het nieuwsitem van Zuidoost TV

 


Ook jonge deelnemers BuurtWerkKamers Amsterdam spreken in bij vergadering Algemeen Bestuur stadsdeel Zuidoost20 september 2016

Amsterdam Zuidoost moet 1,3 miljoen extra bezuinigen

De buurtwerkkamers in Zuidoost zijn bang dat ze per 1 januari 2017 moeten sluiten. Buurtbewoners uit Amsterdam Zuidoost zijn boos. Ze komen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost om te protesteren en in te spreken tegen sluiting van de BuurtWerkKamers. ‘Meer dan 1200 bewoners maken in Zuidoost gebruik van de voorziening. Het zijn juist de meest kwetsbare bewoners,’ zegt Gert Dijkstra, voorzitter BuurtWerkKamerCoöperatie in gesprek met ZuidoostTV. Aicha Richardson, bewoner, vrijwilliger en lid van de BuurtWerkKamerCoöperatie voegt toe: ‘De BuurtWerkKamer heeft mij weer geholpen om uit huis te komen, hoopvol te zijn en weer aan de slag te gaan in de gemeenschap.‘
Bekijk het nieuwsitem van Zuidoost TV.


Onafhankelijk onderzoek fraude BuurtWerkKamer Holendrecht afgerond24 januari 2016

Onderzoek fraude BuurtWerkKamer Holendrecht afgerond

De fraude door de voormalig voorzitter kwam vorig jaar aan het licht. Het bestuur van de BuurtWerkKamer besloot direct een onafhankelijk onderzoek te starten. De conclusies uit het rapport worden onderschreven. Het bestuur zal de aanbevelingen opvolgen, zoals een strikt en transparant budgetbeheer en het professionaliseren van de organisatie.
Lees het persbericht van de bestuur Casa Jepie Makandra.
Lees het verslag van onderzoek naar fraude bij Casa Jepie Makandra, Jan Hoek, december 2015.


Aanscherpen afspraken Amsterdamse BuurtWerkKamer in Holendrecht nodig aldus waarnemend voorzitter Gert Dijkstra21 mei 2015

Voorzitster stal duizenden euro’s van gesubsidieerde bewonersvereniging in Holendrecht

Het bestuur van de vereniging heeft de vrouw per direct op non-actief gezet en aangifte gedaan bij de politie. ‘Ook hebben wij opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren. De vrijwilligers zijn aangeslagen en onthutst,’ aldus interim voorzitter Gert Dijkstra.
Bekijk het nieuwsitem van AT5.


Voorzitster Casa Jepie Makandra op non actief vanwege verdenking fraude20 mei 2015

Voorzitster heeft geld onttrokken uit middelen vereniging

Het bestuur van bewonersvereniging Casa Jepie Makandra, heeft bij het opmaken van de jaarrekening 2014 tot haar ontzetting moeten constateren dat haar voorzitter voor privé doeleinden geld heeft onttrokken uit de middelen van de vereniging.
Lees het persbericht van bestuur Casa Jepie Makandra.