Publicaties

Persberichten
Rapporten
Informatiemateriaal
Overig

Persberichten
Persbericht BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost ten onrechte gekort in coronajaar 2020, november 2021
Persbericht Programma Schoon Schip werkt, oktober 2021
Persbericht BuurtWerkKamer De Klop blijft toch open, december 2018

Persbericht Buurtwerkkamer De Klop in de Utrechtse wijk Overvecht bedreigd met sluiting, november 2018

Persbericht Buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost bedreigd met sluiting, september 2016

Rapporten
Onderzoeksrapport Van Schulden naar kansen, oktober 2021
Evaluatierapport BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost, bureau RadarAdvies, december 2019
Klanttevredenheidsonderzoek Amsterdamse BuurtWerkKamers, februari 2016

Informatiemateriaal
BuurtWerkKamer©: een krachtig concept in een kwetsbare buurt
Een corporate folder over de aanpak en de meerwaarde van de BuurtWerkKamer. De folder is bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en – verzekeraars, uitkeringsinstanties en andere mogelijke financiers. Uitgave: oktober 2017.

Algemene presentatie over de BuurtWerkKamer
Wat is een BuurtWerkkamer? Wat is de waarde van een BuurtWerkKamer? Wie zijn wij en wat willen we?

Nieuwe kans met de BuurtWerkKamer
Een flyer met korte uitleg over het concept BuurtWerkKamer, toegespitst op de situatie in Amsterdam. De flyer is bedoeld voor organisaties die in een kwetsbare buurt het verschil willen maken. Uitgave: april 2016.

BuurtWerkKamer en woningcorporatie
De BuurtWerkKamer draagt bij aan een leefbare buurt. Deze flyer gaat kort in op de voordelen van een BuurtWerkKamer specifiek voor woningcorporaties. De informatie is toegespitst op de situatie in Amsterdam. Uitgave: april 2016.

Overig
Bezwaarbrief naar stadsdeelsbestuur Amsterdam Zuidoost Zienswijze en bezwaar tegen voornemen verlagen subsidie BWK 2020, 14 november 2021
Klacht van de BuurtWerkKamerCoöperatie over relaties bij Stadsdeel Zuidoost 2019-2020, 11 juli 2020 (openbare, geanonimiseerde versie)