Verslagen en documenten

Bestuursbesluiten
Verslagen Algemene Ledenvergadering
Heidedagen
Oprichtingsdocumenten BuurtWerkKamerCoöperatie

Modelovereenkomsten
Financieringsaanvragen
Samenwerkingsafspraken 
Meerjarenplannen
Verantwoordings- en evaluatierapportages
Begrotingen BuurtWerkKamerCoöperatie
Jaarrekeningen BuurtWerkKamerCoöperatie
Prettig en veilig werken in de BuurtWerkKamer
Overige documenten

 

Bestuursbesluiten

 

Verslagen Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Heidedagen

 

Oprichtingsdocumenten BuurtWerkKamerCoöperatie

 

Modelovereenkomsten

 

Financieringsaanvragen

 

Samenwerkingsafspraken

 

Meerjarenplannen

 

Verantwoordings- en evaluatierapportages

 

Begrotingen BuurtWerkKamerCoöperatie

 

Jaarrekeningen BuurtWerkKamerCoöperatie

 

Prettig en veilig werken in de BuurtWerkKamer

 

Overige documenten